Frodsham (W) v Wirral B

v

Frodsham (M) v Wigan Seahawks (M)

Postponed from 27 Jan by Frodsham

v

Frodsham (M) v Warrington (M)

v

Frodsham (M) v LJMU Falcons B

Postponed from 19 Jan by LJMU

v

LJMU Falcons B v Frodsham (M)

Postponed from 19 Jan by LJMU

v

Frodsham (M) v Chester Titans

v

Frodsham (W) v Hoylake Hurricanes

v

Frodsham (M) v Warrington Wolves B

v

Frodsham (M) v Knutsford B

v

Frodsham (W) v Warrington (W)

v