Frodsham (W) v Royals (W)

v

Frodsham (W) v Hoylake Hurricanes

v

Frodsham (W) v Knutsford (W)

v

Frodsham (M) v Liverpool U16

v

Frodsham (M) v LJMU Falcons B

Postponed from 28 Nov by Frodsham

v

Frodsham (M) v Wirral Rebels A

Postponed from 16/01/22 by Rebels

v

Frodsham (M) v Chester Titans

v

Frodsham (M) v Wirral Rebels B

v

Frodsham (M) v Liverpool U18

v

Frodsham (W) v Warrington (W)

v