MMU Cheshire (M) v Warrington (M)

v

MMU Cheshire (M) v WWVC Wolfpack

v

MMU Cheshire (M) v Wigan Seahawks (M)

v

MMU Cheshire (M) v Frodsham (M)

Postponed from 10 Dec by Frodsham

v

MMU Cheshire (M) v Wirral Rebels

Rebels to send scoresheet

v

MMU Cheshire (M) v LJMU Falcons B

v

LJMU Falcons A v MMU Cheshire (M)

v

MMU Cheshire (M) v LJMU Falcons A

v